Xe cấp cứu Phước Lộc – Dịch vụ cứu thương nhanh chóng HCM

NHẬP TỈNH/ THÀNH PHỐ

- GIÁ XE, BAO GỒM (ô xy, máy hút đàm, bóp bóng Ambu )

- Tiền Điều Dưỡng, Tiền Bác Sĩ, Tiền Máy Thở chỉ thu khi người bệnh có yêu cầu: Bác sĩ, điều dưỡng, máy thở,... để đưa về nhà

Scroll to Top